Anke Nijenhuis

Mijn praktijkervaring op dit gebied heeft mij geleerd dat de Wegenwet in de praktijk een lastig te doorgronden wet is, waarmee snel in de fout kan worden gegaan. Het onjuist toepassen van de Wegenwet kan grote consequenties hebben voor het al dan niet kunnen afsluiten van wegen, fietspaden of wandelpaden. Verder heeft de kwalificatie van een openbare weg tot gevolg dat de overheidspartij als wegbeheerder onderhoud moet plegen en de eigenaar van de grond waarover de weg loopt, deze weg open dient te houden. Daar komt ook nog bij dat de vraag wanneer de Wegenwet van toepassing is, zeker geen makkelijke is. Afsluitingen en bordjes kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat een weg openbaar is geworden op grond van de Wegenwet. De Wegenwet is een gedateerde wet, maar nog onverminderd actueel. Het is een specialisme van ons waar ik mij graag mee bezig houd. Meer weten? U kunt mij vrijblijvend bellen met uw vraag.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact