Wiert Leistra

wiert leistra advocaat wegenwet nijmegen

 

Mijn interesse in de Wegenwet ontstond op mijn eerste werkdag als advocaat. Mijn eerste zelfstandige dossier dat ik die dag in behandeling kreeg betrof een burengeschil over de openbaarheid van een weg en de daarmee samenhangende vraag of de weg door de eigenaar mocht worden afgesloten. Het werd een juridische procedure waarin de bewoner die ik bijstond uiteindelijk in het gelijk werd gesteld, waarna er een goede en werkbare oplossing voor de buurt werd gevonden.

Inmiddels heb ik diverse artikelen over de Wegenwet gepubliceerd en heb ik vele geschillen over de openbaarheid en het onderhoud van wegen behandeld. Daarbij heb ik zowel opgetreden voor overheden, als voor ondernemers en particulieren.

Visie

Het voorkomen en oplossen van geschillen is mijn doel als advocaat, uiteraard met nadruk op het belang van mijn cliënt. Het delen van kennis is mijn voornaamste doel met deze website. Hiermee wil ik u als lezer op een toegankelijke manier meer inzicht geven in de juridische aspecten van de Wegenwet. Met deze kennis kunt u zelf aan de slag (op eigen risico), of u kunt professionele bijstand inroepen. In een bestuursrechtelijke procedure is bijstand door een advocaat niet verplicht. Van belang is echter wel dat u zich goed laat inlichten over de juridische aspecten van uw probleem. Welke route u ook kiest, hopelijk kan ik met deze website of nadere dienstverlening bijdragen aan de oplossing van dat probleem.

Werkzaamheden

Ik werk voor alle partijen die in aanraking komen met de Wegenwet. Dat kunnen overheden, particuliere eigenaren van wegen en gebruikers van wegen zijn. Ik treed op als advocaat en daarmee tevens als adviseur, onderhandelaar of mediator.

Mijn werkgebied beslaat heel Nederland. Telefonisch overleg of contacten per mail maken dat een advocaat niet meer om de hoek gevestigd hoeft te zijn. Bel of mail mij gerust eens om vrijblijvend over uw Wegenwetvragen te sparren.