Advocaatwegen

Ons specialisme

Onze ruime praktijkervaring op dit gebied heeft ons geleerd dat de Wegenwet in de praktijk een lastig te doorgronden wet is, waarmee snel in de fout kan worden gegaan. Het onjuist toepassen van de Wegenwet kan grote consequenties hebben voor het al dan niet kunnen afsluiten van wegen, fietspaden of wandelpaden. Verder heeft de kwalificatie van een openbare weg tot gevolg dat de overheidspartij als wegbeheerder onderhoud moet plegen en de eigenaar van de grond waarover de weg loopt, deze weg open dient te houden. Daar komt ook nog bij dat de vraag wanneer de Wegenwet van toepassing is, zeker geen makkelijke is. Afsluitingen en bordjes kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat een weg openbaar is geworden op grond van de Wegenwet. Wij helpen u graag met deze lastige materie. 

Over de Wegenwet

Eigenaren van een openbare weg in de zin van de Wegenwet krijgen de verplichting om verkeer toe te laten over hun eigendom. Verkeersgebruikers en overheden kunnen geconfronteerd worden met een weg die opeens door een eigenaar wordt afgesloten. De openbaarheid van een weg is doorslaggevend voor de eventuele verplichting om een weg open te houden voor verkeer.

De weg moet ook worden onderhouden, maar in welke mate? Door wie? En wie betaalt dat? Het achterblijven van onderhoud kan ongevallen veroorzaken. Wie is er dan aansprakelijk voor de gevolgen? Over al deze onderwerpen hebben wij regelmatig gepubliceerd, geadviseerd en geprocedeerd.

 

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact
LiebregtsLeistra