De openbaarheid van een weg op een opengesteld landgoed

Openbaarheid van een weg op een opengesteld landgoed

Openstelling van een landgoed is financieel aantrekkelijk door de fiscale voordelen die de Natuurschoonwet 1928 hierdoor biedt. Het openstellen van een landgoed kan echter ook nadelige gevolgen met zich mee brengen op grond van de Wegenwet. Dit artikel gaat in op de openbaarheid van een weg op een opengesteld landgoed, de fiscale voordelen van de Natuurschoonwet en de…

Wat is een weg volgens de Wegenwet?

openbare weg, wegenwet, artikel 1 wegenwet, wegenlegger, onderhoudsplicht, onttrekken

Artikel 1 Wegenwet bepaalt dat de Wegenwet alleen van toepassing is op openbare wegen. De definitie daarvan bestaat uit twee elementen waarvan er maar één in de wet zelf is geregeld. In artikel 4 Wegenwet is bepaald wanneer een weg openbaar is. Definitie volgens de Wegenwet De Wegenwet bepaalt niet wanneer een iets een weg is in de zin van die wet (De opsomming…