Openbaarheid van wegen op grond van de wegenwet – cursus

Geschreven door Anke Nijenhuis
28 februari 2023

Is een bospad een openbare weg in de zin van de Wegenwet?

Kun je een openbare weg afsluiten?

Wat wordt van de wegbeheerder verwacht?

Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste antwoorden met een geheel op uw wensen toegespitste cursus.

Onze ruime praktijkervaring op dit gebied heeft ons geleerd dat de Wegenwet in de praktijk een lastig te doorgronden wet is, waarmee snel in de fout kan worden gegaan. Het onjuist toepassen van de Wegenwet kan grote consequenties hebben voor het al dan niet kunnen afsluiten van wegen, fietspaden of wandelpaden. Verder heeft de kwalificatie van een openbare weg tot gevolg dat de overheidspartij als wegbeheerder onderhoud moet plegen en de eigenaar van de grond waarover de weg loopt, deze weg open dient te houden. Daar komt ook nog bij dat de vraag wanneer de Wegenwet van toepassing is, zeker geen makkelijke is. Afsluitingen en bordjes kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat een weg openbaar is geworden op grond van de Wegenwet.

Wij helpen u graag met deze lastige materie en bieden workshops aan die geheel op uw wensen zijn aan te passen. De insteek van de cursussen is zo praktisch en actueel mogelijk en uiteraard is er ruimte voor de inbreng van eigen praktijkcasussen. Deze lezing is bedoeld voor (gemeentelijke) professionals of particuliere groepen zoals belangenverenigingen van grondbezitters of recreanten. Hieronder vindt u een mogelijke opzet van een programma.

  • 9.30 uur: welkom
  • 10:00 – 11:00 uur: bespreking actuele rechtspraak
  • 11:00 – 11:15 uur: pauze
  • 11:15 – 12:30 uur: bespreking verzochte onderwerpen
  • 12:30 – 13:30 uur: pauze
  • 13:30 – 15:00 uur: bespreking ingebrachte praktijkcasussen
  • 15:00 – 15:15 uur: afsluiting

Mogelijke onderwerpen:

-Kwalificatie openbare wegen

-Afsluitingen en bordjes

-Wegenlegger

-Duldplicht

-Onderhoudsplicht/Zorgplicht

-Onttrekking aan openbaarheid

-Actuele rechtspraak

De belangrijkste punten op een rijtje:

-Datum is flexibel en in nader overleg te bepalen;

-Cursus gegeven door ervaren advocaten;

-Praktische en actuele insteek;

-Bedoeld voor (gemeentelijke) professionals of andere groeperingen;

-Afgestemd op uw wensen;

-Uiteindelijk de Wegenwet in uw voordeel kunnen inzetten. 

Nieuwsgierig geworden?

Laat het ons weten door onderstaand contactformulier in te vullen. Wij nemen dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken voor het plannen van een cursus/lezing/workshop/webinar. Het is ook mogelijk om de cursus digitaal plaats te laten vinden. Wilt u meer weten over onze advocaten? Kijk dan eens op deze pagina of kijk op liebregtsleistra.nl

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact