Wiert Leistra

Mijn interesse in de Wegenwet ontstond op mijn eerste werkdag als advocaat. Mijn eerste zelfstandige dossier dat ik die dag in behandeling kreeg betrof een burengeschil over de openbaarheid van een weg en de daarmee samenhangende vraag of de weg door de eigenaar mocht worden afgesloten. Het werd een juridische procedure waarin de bewoner die ik bijstond uiteindelijk in het gelijk werd gesteld, waarna er een goede en werkbare oplossing voor de buurt werd gevonden. Inmiddels heb ik diverse artikelen over de Wegenwet gepubliceerd en heb ik vele geschillen over de openbaarheid en het onderhoud van wegen behandeld. Daarbij heb ik zowel opgetreden voor overheden, als voor ondernemers en particulieren.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact